Změny, které se promítnou až k vám

​Vyjádření jednatele společnosti

Vážení zákazníci,

rád bych Vás v úvodu pozdravil a poděkoval Vám za přízeň.

V poslední době jste možná zaznamenali v médiích některé indicie nebo i podrobnosti o novele zákona o silniční dopravě, která vstupuje v platnost 1. května 2013 a zásadně se týká i taxislužby. V souvislosti s tím jsem postřehl několik matoucích zpráv a dotazů, a proto bych Vás rád o změnách, které se týkájí Vás, našich klientů, informoval.

Pro přehled a transparentnost níže uvádím informace, které Vám, věřím, budou nápomocny, získáte dostatečný přehled a společně předejdeme případným nesrovnalostem.

Tímto Vám děkuji za pozornost a přeji Vám mnoho příjemných chvil strávených třeba právě při využívání širokého portfolia služeb, které společnost Modrý anděl zprostředkovává.

 

V případě jakéhokoli dotazu, připomínky či problému neváhejte kontaktovat náš dispečink skrze kontaktní formulář,  na 737 222 333 nebo na online@modryandel.cz.

 

Robert Faltýnek
Jednatel společnosti Modry anděl

Změny, které s sebou novela přinese a jejich následky

FAQ

Od kdy začíná novela platit?
Novela zákona začíná platit od 1. května 2013.
 
Platí novela zákona pouze pro Prahu?
Ne, zákon jako takový platí pro celé území České republiky. Nicméně další podrobnosti upravují vyhlášky jednotlivých měst. Vzhledem k tomu, že společnost Modrý anděl působí na území Hlavního města Prahy, řídí se platným zákonem a platnou vyhláškou Hlavního města Prahy.
 
Co se pro mě, jako zákazníka TAXI, vlastně mění?
Pro zákazníka TAXI se mění to, že si může být jistý tím, že jej veze řidič, který prošel potřebnými testy (místopis, právní minimum a znalost ovládání taxametru).
 
Mění se nějak vzhled vozů TAXI?
Vozy TAXI musí mít žlutou střešní svítilnu s nápisem „TAXI“. Na voze musí být uvedena obchodní firma či název a musí na něm být umístěn ceník tak, aby se s ním mohl každý bezprostředně před přepravou seznámit.
 
Mění se nějak cena u TAXI služby?
Cenotvorba zůstává v Praze omezena vyhláškou, která stanoví maximální jízdné 28 Kč/km.
 
Dostanu po skončení jízdy daňový doklad?
Ano, daňový doklad obdržíte, ale pouze na vyžádání. Není to již povinnost po skončení jízdy.
 
Mění se něco při odvozu mým vozem?
I u odvozu vozu musí řídit od 1. května vůz řidič, jež vlastní průkaz řidiče taxislužby a tento je povinen mít při jízdě u sebe. V případě, že by byl zákazník odvážen doprovodným vozidlem, je na toto vozidlo pohlíženo jako na klasické vozidlo TAXI a jako takové musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem. To bohužel znamená, že klienty budeme moct převážet pouze v jejich vlastním vozidle, nikoliv ve vozidle doprovodném. Již teď už ale jednáme o možnosti pokrýt i takovéto zakázky vozidly schopných i TAXI služby. Zároveň již nebude možné u služby odvozu vozu převézt klienty k vozu, který stojí opodál nebo jinde. Je nutné využít služu odvozu vozu až z místa, kde stojí  vůz, který se bude převážet.
 

Zůstává cena u odvozu vozu stejná?
Cena u odvozu vozu zůstává i přes veškeré výdaje finanční i časové stejná. Adekvátně novinkám v zákonu je totiž nutné provést mnoho změn, které s sebou nesou nemalou finanční zátěž. Namátkou je to poplatek za vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč, s tím spojené vydání výpisu z trestního rejstříku. Dále je nutné během několika málo dnů zprocesovat zápis dopravce jako vlastníka nebo provozovatele do Technického průkazu v hodnotě 800 Kč, čemuž musí předcházet evidenční kontrola na STK v hodnotě 350 Kč. Vzhledem k tomu, že „odvozové vozy“ již nemohou být označeny jakýmkoliv nápisem TAXI, bylo nutné i přelepit všechna tato vozidla, což byly další nemalé položky. Tyto náklady pokryjeme a zůstáváme u cen, které jsme doposud udržovali jako jedny z nejnižších na trhu v Praze.
Ačkoli nově spadá drink servis pod taxislužbu, máme vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (odd. taxislužby), že se na něj
vyhláška 20/2006 nevztahuje a je dále možné používat minimální cenu za přepravu.

Nepřinese s sebou novela snížení kvality, respektive snížení stavu řidičů?
Ne, o kvalitu se snažíme především! I z toho důvodu nejezdíme za nejlevnější ceny po Praze. Většina našich smluvních partnerů = řidičů úspěšně zkoušky zvládla, a tak věříme, že požadavky našich zákazníků pokryjeme.