Vyjádření k soudnímu sporu

22.6.2012

I když jsme se prozatím konkrétně nevyslovovali, a to z důvodu, abychom neovlivňovali soud, okolnosti nás přiměly se k celé události vyjádřit.

Může se zdát, že se společnost Modrý anděl vyjádřila prostřednictvím paní advokátky v reportáži, nicméně tuto reportáž považujeme za více než účelovou. Protistrana vyvíjela již od začátku vysoký nátlak na všechny zúčastněné ve sporu. K vyjádření se na kameru jsme byli vyzváni bez jakékoli možnosti příprav a po svolení paní advokátky na krátké vyjádření, následovalo několika hodinové vyslýchání ze strany paní redaktorky, včetně útoků na společnost i ve věcech, které s případem nijak nesouvisí a bez jakýchkoli důkazů.
Tohoto natáčení se zúčastnilo více osob, které objasňovali situaci a stav, a přesto jejich výpovědi v reportáži nezazněly. Stejně tak, byly úseky zveřejněné v reportáži vystříhány z kontextu a účelně seskupeny pro poškození společnosti.
V neposlední řadě bylo bez souhlasu společnosti použito magnetické označení, a to na vozy, které partneři společnosti nepoužívají, a to mohlo u klientů asociovat, že služba nedokazuje takové úrovně, jakou prezentuje.

Všichni naši partneři, kteří vykonávají službu odvoz vozu, jsou pojištěni, přičemž tato pojistka se aplikuje na poškození převáženého vozu (vozu klienta) a v ostatních případech škod, se škoda likviduje ze zákonného pojištění vozu.
Bohužel, jak v provozu běžných občanů, tak i u profesionálních řidičů, nehody se stávají. Nicméně všichni klienti, kteří uplatnili škodu, byli vždy odškodněni. A to na rozdíl od nejmenovaných konkurenčních firem, které se snaží z této situace těžit a vydělat na této události upozorňováním, že u nich by se to nemohlo stát.

Již roky zprostředkováváme dopravní služby a vynesly jsme je na vyšší úroveň po mnoha stránkách. Bez patřičného pojištění a ostatních právních podkladů bychom nemohli roky fungovat, zprostředkovat více než milion rezervací a být firmou s největším počtem rezervací odvozu vozu.

Vyjádření paní advokátky a jeho částečné vystřižení z kontextu, bylo nešťastné ve smyslu, jak bylo Českou televizí v reportáži zveřejněno. Modrý anděl zprostředkovával služby panu Třískovi skoro každý den. Pro naše řidiče byl znám zejména místem, odkud jezdíval, obsahem jeho vyprávění, formou jeho chování a cíli, kam jezdil. I když pan Tříska vlastnil velmi starý vůz Opel Omega, zakládal si na této značce a z důvodu každodenních jízd ho smluvní partneři i přes sporný technický stav vozu odváželi.
V době nehody byla společnost Modrý anděl pouze třetí stranou a nikdo se zástupci společnosti o nehodě nekomunikoval. Pojišťovna a Policie postupovala a jednala pouze s klientem a řidičem, resp. jejich pozůstalými. Společnost Modrý anděl nedostala žádná vyjádření ani stanoviska, i když o ně žádala. Zapojena do tohoto případu byla až delší dobu poté, a to po obvinění ze strany paní Třískové. V tu dobu byl již vůz sešrotován a díky smrti řidiče a finanční i psychické situaci jeho pozůstalých nebyla vina ani prvotní znalecký posudek rozporovány.
Nicméně ze zkušeností a vzpomínek těch, co znali řidiče (smluvního partnera) a dalších faktů uvádíme, že ve voze se mohlo stát cokoliv. Jak už jsme se vyjádřili... Vůz byl skutečně v hodně špatném stavu. Nehoda se stala na rovném přehledném úseku. Doprovodný řidič vypověděl o přiměřené rychlosti a nenadálém divném zvuku, kdy se bez jakékoli příčiny vůz dostal do smyku. Řidič byl zkušený, spolupracoval s námi dlouhodobě a tu noc to byla teprve jeho druhá jízda, protože zahájil směnu ve 23.00 hodin večer.
Řidič, jenž ve voze pana Třísky zahynul, měl též rodinu a syn ve věku jedenácti let přišel o otce.

Společnost Modrý anděl je touto kauzou velmi zasažena, a to jak zkreslením celé situace, tak účelovou reportáží. Celá kauza byla cíleně medializována. Ano, smrt má velkou a nevyčíslitelnou cenu! Bohužel tabulky pojišťoven jsou dány. Při představě, kolik lidí denně umírá na silnicích, je zcela nereálné, aby každý pozůstalý dostával milionová odškodnění a aby se ve všech podobných případech postupovalo stejně.

 

Na závěr bychom chtěli dodat, že služba odvoz vozu je unikátní a je tu pro to, aby životy zachraňovala. A také tak koná, a to ve stovkách tisíc případů.
Ten večer, dne 13. 10. 2009 to bylo bohužel obráceně a kdo byl na vině, dnes již nelze říci. Nicméně společnost Modrý anděl trvá na tom, že udělala vše co mohla a měla, respektive trvá na tom, že nemůže být odpovědná za následky dopravní nehody, a proto se společnost řádnými právními kroky brání.

 

5.6.2012

Reportáž ČT1 vystavila společnost Modrý anděl ve velmi špatném světle, a tudíž jsme nuceni vydat naše stanovisko písemnou formou:

Společnost Modrý anděl s.r.o., jakožto největší zprostředkovatel dopravních služeb „odvozu vozů“ na území hl. m. Prahy a okolí, prohlašuje, že smluvní partneři vykonávající služby „odvoz vozu“ jsou vždy řádně pojištěni, a že je zde dlouholetá a zavedená praxe veškeré oprávněně nároky klientů na náhradu škody skrze smluvní partnery vždy odškodnit.

Paní Třísková byla též odškodněna, a to v řádech statisíců korun ze zákonného pojištění vozu.

V soudním řízení paní Třísková uplatňuje po společnosti Modrý anděl náhradu škody, a to za nemajetkovou újmu ve výši 2 miliony českých korun. Uplatňovaný nárok na nemajetkovou újmu je dle našeho názoru neoprávněný, a to především ze známých faktů, které celou událost provázely.

Společnost Modrý anděl se, jakožto společnost zabývající se zprostředkováním dopravních služeb, snaží povznést pojem „taxikář“ do podvědomí veřejnosti v kladném slova smyslu, a proto má na své smluvní partnery (dopravce) vysoké požadavky a zároveň v případě připomínek klientů  může díky propracovanému systém podpory obratem reagovat.
Lidská bytost ale není stroj, a proto garantovat kvalitu dopravních služeb, a to i přes veškeré úsilí, které vyvíjí společnost Modrý anděl pro kvalitní tým smluvních partnerů, nelze na sto procent.

Uvedená reportáž a prezentace dopravní nehody je zcela proti našemu přesvědčení o průběhu nehody a její příčině. Za odvysíláním reportáže vidíme pouze pokus pošpinit jinak velice dobré jméno společnosti Modrý anděl a ovlivnit soudní rozhodnutí.

Společnost Modrý anděl se do rozhodnutí soudu nebude ke kauze více vyjadřovat a věří, že spravedlnosti se dostane na obou stranách.