Standard taxislužby v Praze - problém či příležitost?

Standard taxislužby v Praze - problém či příležitost?

Stanovisko společnosti k návrhům standardů taxislužby v Praze a průběhu příslušných jednání

Pražské taxi. Pojem, který si vysloužil renomé překračující hranice České republiky, a v několika minulých měsících i zvýšenou pozornost médií.  Pro někoho legislativní problém, pro druhé obchodní značka, pro třetí otázka obživy, pro čtvrté… A právě díky rozdílnosti těchto pohledů se nezaujatému pozorovateli může situace jevit poněkud nepřehledná. A my se nedivíme. Přes stromy nebývá snadné vidět les.

Nemyslíme, že známe recept na všechny neduhy, ani nemáme ambice stavět barikády za svou osobní pravdu. Máme dvě jednoduchá přesvědčení. Chceme, aby taxi v Praze bylo kvalitnější. Nejen nyní, ale i do budoucna, a s rostoucí tendencí. To druhé je ještě prostší - rozhodující je pro nás názor a spokojenost zákazníka.

Právě tato hlediska stojí za naší osobní účastí na jednáních mezi představiteli MHMP, dispečinků
a zástupců AKT o úpravě podmínek provozování taxislužby.

Průběh jednání

Shrnutí průběhu s plným zněním našich návrhů Vám zde nyní předkládáme v časovém pořadí, abychom předešli předkládání jakkoli zkreslených variant.

1.) Diskuze byla svolána v reakci na ohlášený plán MHMP na zpřísnění plošných zkoušek pro provozovatele taxi.

Společnost MODRÝ ANDĚL se rozhodla předložit samoregulační návrh zřízení nepovinné nástavbové značky kvality, která je založena na dobrovolném naplnění nadstandardních požadavků na řidiče i automobil. Značka předpokládá označení provozovatelů, kteří jsou ve shodě s vyššími nároky, a informační kampaň na veřejnost směřující na rozeznání tohoto nadstandardu. Nepodmiňuje tak samotný výkon živnosti, na trh má ale samoregulační vliv. Příkladem může být existující označení "ISO" či značka "Czech made".

Primátorka pozvala zástupce taxikářů a dispečinků ke kulatému stolu (7. 7. 2015, praha.eu)

2.) Po úvodních nepřehledných jednáních, byly návrhem paní primátorky A. Krnáčové zřízeny dvě pracovní skupiny k návrhů budoucích standardů a určení z nich vyplývajících zkoušek.

Na novém přezkoušení budou pracovat dvě pracovní komise (5. 8. 2015, ceskatelevize.cz)

3.) MODRÝ ANDĚL byl pověřen zpracováním návrhů bodů a rámce následujících jednání pracovní skupiny standardů, které by vedly k revizi návrhu zkoušek i k vytvoření vize budoucího rozvoje podoby taxi v Praze.

Návrh MODRÉHO ANDĚLA

Předložený návrh, který dáváme ke stažení níže, stojí na základní vizi:

Ve chvíli, kdy veřejnost byla informována zejména o jednání s možností zvýšení regulované maximální ceny taxi, navrhujeme přeložit současný návrh na zvýšení garance kvality služby.

Dále navrhujeme rámcový postup:

1. Krok: Shoda na možných kategoriích standardů k dalšímu jednání mezi zástupci MHMP, provozovatelů a dispečinků podle kritérií:

  • skutečné hodnoty pro zákazníka
  • realizovatelnosti ze strany provozovatelů (např. z hlediska finanční náročnosti
    a připravenosti)
  • udržitelnosti kontroly a vymahatelnosti ze strany MHMP

2. Krok: Rozdělení kategorií standardů na povinné a nepovinné - shoda mezi nutným minimem a nástavbou k dalšímu jednání

3. Krok: Ověření očekávání od taxislužby u veřejnosti průzkumem - zákazníci jsou
na prvním místě, proto jednání bez jejich zapojení považujeme za neobjektivní

4. Krok: Shoda na označení novém označení taxi a nastavení zkoušek.

Odkazy ke stažení:

Závěr

Pracovní skupina standardů se sešla pouze jednou, a to 9. září 2015, kdy byl přednesen návrh MODRÉHO ANDĚLA na postup jednání. Komise prozatím projednala pouze minimální, nutné standardy a možnostech jednotného označení taxi.

Další body jsou na pořadu dalších jednání.

Jak má vypadat taxislužba? Oslovit chceme veřejnost. (9. 9. 2015, iDnes.cz)

 

Váš názor rádi uvítáme na obchod@modryandel.cz.