KORONAVIRUS - Dodatek k podmínkám

Dodatek k Podmínkám zprostředkování přepravy společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o. ze dne 12. 04. 2018

Vážení cestující,

žádáme vás, abyste respektovali povinnosti a rady proti šíření onemocnění COVID-19 (koronavirus) v tomto dopravním prostředku.

  1. Pravidelně si myjte ruce vodou a mýdlem (minimálně 20 sekund). Udělejte tak hned po použití dopravního prostředku nebo po příchodu domů a do práce.
  1. Před vstupem do dopravního prostředku použijte dezinfekční čistící prostředek nebo utěrky na bázi alkoholu, stejně tak učiňte po skončení jízdy.
  1. Omyjte a dezinfikujte předměty a povrchy, kterých se dotýkáte, nebo které přišly do styku s předměty a povrchy v dopravním prostředku.
  1. Vyhněte se blízkému kontaktu s osobami. V důsledku zvýšené ochrany cestujících i řidiče je v dopravním prostředku svépomocí instalována měkká prostorově-distanční bariéra. Zprostředkovatel přepravy nenese odpovědnost za její funkčnost, nebo následky které nastanou v souvislosti s jejím použitím.
  1. Používejte kapesník, když kašlete nebo kýcháte a hned jej vyhoďte. Omyjte, nebo dezinfikujte si ruce.
  1. Pokud máte k dispozici ochrannou roušku, masku nebo respirátor, během přepravy jich použijte.

 

V Praze dne 13.3. 2020