Podmínky

Podmínky věrnostního programu společnosti MODRÝ ANDĚL

(dále jen „program MA")

I. Definice programu MA

1. Společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. nabízí svým klientům přihlášení se do věrnostního programu a možnost získání elektronické VIP slevové karty. Cílem je ocenit pravidelné využívání služeb formou udělování bodů za uskutečněné jízdy, za něž je možné obdržet elektronickou verzi VIP kartu, s níž bude mít klient, při dodržení všech podmínek, mnoho výhod a slev.

2. V ostatních případech MODRÝ ANDĚL s.r.o. poskytuje elektronické VIP slevové karty firemním partnerům aj. dle bodu III.

3. Vydávání a zobrazování elektronických VIP karet zabezpečuje výhradně společnost Modrý anděl s.r.o.

II. Členství v programu MA

1. Společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. provozuje program v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Členem programu se může stát fyzická osoba starší 18-ti let.

3. Přihláška do programu MA je možná výhradně v registrací na www.modryandel.cz do soukromého účtu a souhlasem se zpracováním osobních údajů a zasílání newsletterů (GDPR), kde je nutné zvolit přihlášení do věrnostního programu; vyjímaje bod III. odst 1.

4. Zájemce o členství v programu MA je povinen vyplnit všechny požadované údaje v registraci a to pravdivě.

5. Zájemce o členství v programu MA vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami programu MA vyplněním a odesláním formuláře k registraci.

6. Zájemce se stává členem programu MA odesláním formuláře k registraci, a tím se mu začnou automaticky připisovat body  za využívání služeb a další akce potřebné k získání elektronické VIP karty k jeho účtu.

7. Body se připisují na účet registrovaného zákazníka vždy za uskutečněnou jízdu, a to za účtovaných minimálně 200 Kč se přičte 1 bod a za účtovaných 500 Kč a více pak 2 body. Další akční možnosti, jak získat body, jsou prezentovány společností různými komunikačními kanály. Těmito způsoby zákazník získává body na svůj účet. Při dovršení potřebného počtu bodů získá jejich odečtením z celkového stavu účtu zobrazení dané elektronické VIP karty ve svém účtu v mobilní aplikaci.
Za 30 bodů (jejich odečtením z celkového stavu bodového účtu) získává nárok na elektronickou stříbrnou VIP kartu s roční platností.
Za 100 bodů (jejich odečtením z celkového stavu bodového účtu) získává nárok na elektronickou zlatou VIP kartu s roční platností.

8. Získaný počet bodů na účtu registrovaného klienta a dle nich případný nárok na elektronickou VIP kartu se vyhodnocuje vždy ke konci měsíce, a v případě dosáhnutí hranice k získání některé VIP karty, je karta, při splnění všech podmínek, zejména pak dle bodu II. odst. 4, v nejkratší možné době (maximálně však do jednoho měsíce) zobrazena v mobilní aplikaci v účtu klienta.

9. V průběhu držení elektronické VIP karty je podmínkou pro získání nároku na novou kartu pravidelné využívání služeb společnosti MODRÝ ANDĚL.
V průběhu platnosti VIP stříbrné karty (tj. jeden rok) je nutné získat minimálně 20 bodů (které se při prodloužení = nahrání nové karty s platností na další rok,odečtou z celkového stavu bodového konta).
V průběhu platnosti VIP zlaté karty (tj. jeden rok) je nutné získat minimálně 50 bodů (které se při prodloužení = nahrání nové karty s platností na další rok odečtou z celkového stavu bodového konta).
Pokud držitel VIP zlaté karty nesplní minimální limit 50 bodů, ale jen potřebný počet pro VIP stříbrnou kartu, tedy 20 bodů, bude mu do mobilní aplikace Modrý anděl nahrána nová stříbrná VIP karta s roční platností.
Pokud držitel VIP zlaté karty nesplní ani minimální limit 20 bodů, nemá již nárok na žádnou VIP kartu. V programu však stále zůstává.
V průběhu držení VIP stříbrné karty se body současně započítávají do celkového stavu bodového konta pro dosažení VIP zlaté karty, a pokud klient dosáhne potřebné hranice, získává na ni nárok.

Tento bod se netýká držitelů dle bodu III. odst. 1

10. Člen programu MA je ve svém vlastním zájmu povinen sdělit společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o. změny týkající se údajů uvedených v registraci. Společnost Modrý anděl s.r.o. nenese odpovědnost za chyby a nesprávnosti vyplývající s neaktuálnosti dat.

III. Výjimky držitelů VIP karet

1. Elektronickou VIP kartu, resp. počet bodů potřebný pro získání dané VIP karty bez sbírání bodů, může udělit společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. smluvnímu partnerovi, jako benefit zaměstnanci společnosti Modrý anděl s.r.o. či spolupracující osobě na základě smlouvy.
2. Společnost Modrý anděl s.r.o. si vyhrazuje právo udělovat výjimky i v jiných případech včetně formy VIP karty.

IV. VIP karta

1. VIP karta slouží jako identifikační prostředek člena programu MA, jejíž prostřednictvím (prokázáním se) může čerpat výhody poskytované v rámci programu MA. Karta je primárně elektronická, zobrazitelná v mobilní aplikaci účtu klienta. Ve výjimečných případech má právo MODRÝ ANDĚL s.r.o. vystavit kartu fyzickou.

2. VIP karta je nepřenosná, oprávněným držitelem je osoba, na jejíž jméno je karta vydána a v jehož soukromém účtu je prostřednictvím aplikace Modrý anděl zobrazena. Držitelem VIP karty se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let. Jedna osoba může být držitelem pouze jedné platné VIP karty. Na vydání VIP karty není právní nárok.

3. Nárok na slevu v rámci společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o. (zprostředkované služby taxi a přepravy osob) je vázaný pouze na jedno konkrétní telefonní číslo (resp. jeden soukromý účet v interní aplikaci), které připadá na jednu VIP kartu a jedno jméno zákazníka.
Pro získání slevy je nutné učinit rezervaci přepravy telefonicky z registrovaného tel. čísla přes dispečink, online ze soukromého účtu na www.modryandel.cz/rezervace (klient musí být zaregistrován pod telefonním číslem a přihlášen do účtu) nebo aplikací Modrý anděl pro chytré telefony zaregistrovanou na dané číslo.
Pro uznání slevy musí rezervovanou službu využít právě majitel VIP karty, přičemž nárok na slevu je pouze pro jeden rezervovaný vůz, který využívá právě majitel VIP karty, a zároveň se musí VIP kartou řidiči prokázat.
Prokázat se svou VIP kartou může klient v rámci stažené mobilní aplikace pro chytré telefony v sekci menu "Věrnostní program", kde je po dosažení potřebného počtu bodů a nároku na obdržení slev, VIP karta elektronicky nahrána.
V jiných případech nebude sleva klientovi uznána.
Sleva pouze na základě fyzické VIP karty bez jejího zobrazení v soukromém účtu klienta není možná a není vymahatelná.

4. VIP kartu nelze využít pro platbu zboží a služeb v obchodní síti. VIP karta není elektronickým platebním prostředkem. Při předložení VIP karty jsou členovi programu MA poskytovány okamžité slevy a výhody na vybraných místech, jejichž aktuální seznam je uveden na webu (www.modryandel.cz/vip-slevove-karty/seznam-restauraci).

5. Člen programu MA je povinen při nahrání VIP karty do mobilní aplikace Modrý anděl údaje na ní uvedené zkontrolovat. V případě nesprávných údajů kontaktovat obchodní oddělení (obchod@modryandel.cz).

6. Na VIP kartě jsou uvedeny základní osobní identifikační údaje jejího oprávněného držitele.

7. VIP karta má dobu platnosti vyznačenou na přední straně, přičemž po překročení tohoto data pozbývá karta platnosti a její držitel nemá nárok vyžadovat s ní jakoukoli slevu či zvýhodnění. Elektronická VIP karta po ukončení platnosti není zobrazitelná v soukromém účtu aplikace Modrý anděl.

8. V případě ukončení platnosti karty bude, v případě splnění podmínek oprávněnému držiteli nahrána do mobilní aplikace zdarma nová karta s platností na další rok.

V. Zánik členství

1. Společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství v případě člena programu MA, který porušuje zde uvedené podmínky, resp. jiná ustanovení vztahující se k fungování programu MA nebo závažným způsobem poškozuje jméno MA.

2. Společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství v případě, že člen programu MA dá pokyn k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasílání newsletterů (GDPR).

3. Společnost MODRÝ ANDĚL s.r.o. je oprávněna kdykoli bez předchozího ohlášení změnit, pozastavit nebo zrušit některou nebo všechny služby poskytované ve spojení s VIP kartou, taktéž je oprávněna kdykoli bez předchozího ohlášení dočasně i trvale pozastavit provozování programu MA.

Platnost od 15. 12. 2012 (aktualizováno 23. 5. 2018)