Výpočet: nástupní sazba + délka trasy (km) x sazba za km + časová délka trasy (min) x sazba za minutu jízdy. Současně je zohledněna minimální cena jízdy.