Zprostředkovatel

MODRÝ ANDĚL s.r.o.
Českomoravská 1181/21
190 00 Praha 9

Podmínky

Dokončením registrace, tj. odesláním registračního formuláře, nebo odesláním rezervace potvrzujete, že údaje v něm uvedené jsou pravdivé, že souhlasíte s Podmínkami zprostředkování přepravy společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o., a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů za následujících podmínek:

Uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o., IČ 27218422, jakožto správci (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zařazení do databáze správce a dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací pro účely zprostředkování služeb v dopravě (on-line rezervací a registrací do VIP programu) a rozvoz jídel (on-line objednávky), a to až do odvolání tohoto souhlasu písemnou formou. Při každé aktualizaci osobních údajů uděluji jakožto registrovaný uživatel opětovně souhlas se zpracováním aktualizovaných osobních údajů. Souhlasím s tím, že ve stejném rozsahu je správce oprávněn předávat poskytnuté osobní údaje svým smluvním partnerům, jejichž totožnost je mi správce povinen sdělit. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pro plné znění klikněte sem.

Registrace zákazníka nebo odeslání rezervace na webových stránkách společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o., IČ 27218422, (dále jen „společnost“) je považována za způsob vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení společnosti elektronickými prostředky.

Veškeré obchodní sdělení společnosti budou opatřeny platnou/elektronickou adresou, na kterou zákazník zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu obchodní sdělení společnosti byly nadále zasílány.